Magasinering

Blå Expressen har i samarbete med Sv. Transport & Flyttkonsulterna AB ändamålsenliga lagerlokaler för bohag samt kommersiellt gods.

Vi hyr ut på kortare eller längre tid. Vi erbjuder magasinering för samlast och emballering.

I samarbete med Trygg Hansa försäkrar vi ditt bohag/gods enligt önskemål.

Packning är viktigt att tänka på vid magasinering, målet är att magasineringsmaterial ska ta så lite utrymme som möjligt. Eftersom man betalar per kubikmeter kan man vid en
större magasinering under en längre tid tjäna stora pengar på att packa rätt.

Naturligtvis får det inte gå ut över att man sparar in på emballaget runt ömtåliga saker, men
ett gott råd är att ta sig tid och vända och vrida på det man skall packa vid sin magasinering.

Du hittar packtips på denna sida.